Op zoek naar Afkorting?

Afkorting
Afkortingen in de legende 1: 10 000.
Juridische afkortingen Hoven en rechtbanken.
Personen in de rechtbank. Procedures in de rechtbank. Uitleg over bepaalde begrippen. HRJ Hoge Raad voor de Justitie. ARM Adviesraad Magistratuur. IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Europees en internationaal. Home / Downloads / Juridische afkortingen. Vind hier advies en steun.
GDPR: Weer een afkorting erbij, maar wel een belangrijke! QISS-IT.
GDPR: Weer een afkorting erbij, maar wel een belangrijke! GDPR: Weer een afkorting erbij, maar wel een belangrijke! Het zal je vast niet zijn ontgaan, de GDPR is goed gekeurd. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, een door de EU vastgestelde verordening die moet zorgen voor betere bescherming van persoonsgegevens.
Afkortingen op voorschrift Qualenica.
Afkortingen op voorschrift. Op een medisch voorschrift worden vaak afkortingen gebruikt. Deze afkortingen verwijzen naar Latijnse benamingen. Het Latijn biedt het voordeel dat het recept overal ondubbelzinnig wordt begrepen. In bijgevoegde tabel worden de afkortingen opgesomd. Latijnse afkortingen en hun betekenis.
Wat zijn de veelgebruikte afkortingen en begrippen uit de petroleumsector? de website van de Belgische Petroleum Federatie.
Wat zijn de veelgebruikte afkortingen en begrippen uit de petroleumsector? nationale stockagemaatschappij Agence PETRolière PETRoleumAgentschap. best beschikbare technieken. bruto binnenlands product. energieovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en energie-intensieve bedrijven; de bedrijven gaan de verbintenis aan om tot de wereldtop te behoren op het gebied van energie-efficiëntie; als tegenprestatie legt het Gewest geen bijkomende verplichtingen op bv.
Beter spellen afkortingen.
Woorden die afgeleid zijn van een initiaalwoord, krijgen een apostrof achter het initiaalwoord, zodat je kunt zien waar de afkorting eindigt.: Vervoegingen van werkwoorden waarvan de ik-vorm een initiaalwoord is, krijgen een apostrof achter de ik-vorm, zodat je blijft zien waar de afkorting eindigt.
Wat betekent de afkorting MCC? FSMA MCC.
afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur. afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur.
geen afkorting, maar Latijn voor niemand, geen nemo non betekent iedereen; nemo Romanus is geen Romein; NEMO is de naam van het wetenschapsmuseum in Amsterdam. de NEN is NEderlandse Norm norm van het NEN; het NEN is NEderlands Normalisatie-instituut in Belgi: NBN; verg.
Lost in translation: afkortingen op de werkvloer.
De eerste afkorting vraagt om het werk zo snel mogelijk af te ronden, de tweede gunt je wat meer vrijheid, zolang je het maar af hebt voor iedereen naar huis gaat. Omgekeerd kun je het beste altijd een ETA van je uit te voeren taken doorgeven: een estimated time of arrival.
15 Engelse afkortingen die je moet kennen EF Blog Belgium.
Als je de afkorting hardop voorleest, lijkt het alsof het een gewone naam is, terwijl het wordt gevormd door de eerste letters van elk woord in een zin zoals NASA voor National Aeronautics and Space Administration staat. Een initialism initialisme is een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken, zoals de UN voor United Nations staat.
Collectie Lijst van afkortingen gahetNA.
Home Vraagbaak Hoe werkt deze website Collectie Indexen Lijst van afkortingen. Lijst van afkortingen. AG Agent Generaal. arb arbeid, arbeiders. i/h in het. n/h naar het. v/d van de. v/h van het. Andere archieven omhoog Verantwoording. Chinese immigranten in Suriname. Lijst van afkortingen.
Afkortingen A HR-kiosk.nl.
Afkorting: Verklaring: AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen ABW Algemene bijstandswet ACTAL Adviescollege toetsing regeldruk ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ADV Arbeidsduurverkorting AEX Amsterdam Exchange Index Amsterdamse Beurs AFM Autoriteit Financile Markten AGO Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen AKW Algemene Kinderbijslagwet ANBI Algemeen nut beogende instelling ANW Algemene Nabestaandenwet Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds Aok Arbeidsongeschiktheidskas AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOW Algemene Ouderdomswet APF Algemeen pensioenfonds API Algemene pensioeninstellingen APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers ARAR Algemeen Rijksambtenaren Reglement ARBO Arbeidsomstandigheden ASP Application service providing ATV Arbeidstijdverkorting ATW Arbeidstijdenwet AVAS Afwezigheid van alle schuld AVG Algemene verordening gegevensbescherming AVOM Arbeidsvoorwaarden op maat AVV Algemeen Verbindend Verklaren AWB Algemene wet bestuursrecht AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWF Algemeen Werkloosheidsfonds AWGB Algemene Wet Gelijke Behandeling AWIR Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen AWR Algemene Wet inzake Rijksbelastingen AWVN Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW AWW Algemene Weduwen en Wezenwet.

Contacteer ons