Meer resultaten voor Afkorting

Afkorting
Al die afkortingen op Social Media, wat is dat? Proximus.
Als iemand deze afkorting in een berichtje zet, wil hij of zij benadrukken dat het een mening is en geen feit. LMK: Let me know. Ook geen al te moeilijke, als je het weet natuurlijk. NSFW: Not safe for work. Als je deze afkorting ziet, kan je maar beter opletten.
Tijdschriftenlijst zoeken op afkorting LUMC.
Online tijdschriften traceren. Home Organisatie A Z Walaeus Bibliotheek Tijdschriften Tijdschriftenlijst zoeken op afkorting. Tijdschriftenlijst zoeken op afkorting. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
Beter spellen afkortingen.
Woorden waar een afkorting in zit. Woorden die afgeleid zijn van een initiaalwoord, krijgen een apostrof achter het initiaalwoord, zodat je kunt zien waar de afkorting eindigt.: Vervoegingen van werkwoorden waarvan de ik-vorm een initiaalwoord is, krijgen een apostrof achter de ik-vorm, zodat je blijft zien waar de afkorting eindigt.
Afkortingen van de dagen van de week.
Afkortingen van de dagen van de week. Hoe worden de dagen van de week afgekort: met of zonder punt na de afkorting? Het is allebei juist: na de afkorting kan een punt worden geschreven, maar ook de schrijfwijze zonder punt is correct.
Afkorting Wikikids.
Een afkorting is een kortere versie van een woord. Afkortingen worden eigenlijk alleen gebruikt in schrijftaal. Het afkorten van een woord zorgt er voor dat je sneller kunt schrijven of dat je minder tekens nodig hebt om een boodschap te schrijven.
Lost in translation: afkortingen op de werkvloer.
De eerste afkorting vraagt om het werk zo snel mogelijk af te ronden, de tweede gunt je wat meer vrijheid, zolang je het maar af hebt voor iedereen naar huis gaat. Omgekeerd kun je het beste altijd een ETA van je uit te voeren taken doorgeven: een estimated time of arrival.
15 Engelse afkortingen die je moet kennen EF Blog Belgium.
Als je de afkorting hardop voorleest, lijkt het alsof het een gewone naam is, terwijl het wordt gevormd door de eerste letters van elk woord in een zin zoals NASA voor National Aeronautics and Space Administration staat. Een initialism initialisme is een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken, zoals de UN voor United Nations staat.
Collectie Afkortingen gahetNA.
Home Vraagbaak Hoe werkt deze website Collectie Indexen Afkortingen. Bij de samenstelling van de database is een aantal termen en benamingen voorkomend in de gebruikte archiefbronnen afgekort. Hieronder volgt een lijst van de gehanteerde afkortingen. De afkortingen komen alleen voor in de velden Aanmerkingen en Eigenaar/Vrijlater.
Afkortingen A HR-kiosk.nl.
Afkorting: Verklaring: AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen ABW Algemene bijstandswet ACTAL Adviescollege toetsing regeldruk ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ADV Arbeidsduurverkorting AEX Amsterdam Exchange Index Amsterdamse Beurs AFM Autoriteit Financile Markten AGO Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen AKW Algemene Kinderbijslagwet ANBI Algemeen nut beogende instelling ANW Algemene Nabestaandenwet Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds Aok Arbeidsongeschiktheidskas AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOW Algemene Ouderdomswet APF Algemeen pensioenfonds API Algemene pensioeninstellingen APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers ARAR Algemeen Rijksambtenaren Reglement ARBO Arbeidsomstandigheden ASP Application service providing ATV Arbeidstijdverkorting ATW Arbeidstijdenwet AVAS Afwezigheid van alle schuld AVG Algemene verordening gegevensbescherming AVOM Arbeidsvoorwaarden op maat AVV Algemeen Verbindend Verklaren AWB Algemene wet bestuursrecht AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWF Algemeen Werkloosheidsfonds AWGB Algemene Wet Gelijke Behandeling AWIR Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen AWR Algemene Wet inzake Rijksbelastingen AWVN Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW AWW Algemene Weduwen en Wezenwet.
Afkorting 12 definities Encyclo.
Een afkorting is, in schriftelijk taalgebruik, iedere verkorte schrijfwijze voor een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorie├źn; in alle gevallen is de overeenkomst echter dat in de schrijfwijze een of meer letters zijn weggelaten.
afkorting woordenlijst.
Afkortingen in ruime zin worden vaak ingedeeld in echte afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen en verkortingen. echte afkorting aanduiding van een woord of een woordgroep door een beperkt aantal letters, die we uitspreken als het geheel. we spreken uit: dominee, m.a.w.
Afkortingen taaltelefoon.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
ten gevolge van afkorting. ter attentie van afkorting. ter gelegenheid van afkorting. tot en met afkorting. voor Christus afkorting. vriendelijke groeten afkorting. vzw / v.z.w. / VZW / V.Z.W. wifi / WIFI / WiFi / Wi-Fi. wifiversterker / wifi-versterker / wifi versterker.

Contacteer ons