Op zoek naar Dosen?

Dosen
De ontwikkelingsbenadering volgens Anton Doen.
De verzakelijking in de zorgsector en toegenomen werkdruk zorgt er bovendien voor dat er soms te weinig tijd is voor de ontwikkelingsbenadering en dat men in die gevallen vast houdt aan of terug valt op een beheersmatige aanpak van bijvoorbeeld gedragsproblematiek.
Model van Doen Afstand vs. nabijheid in de hulpverlening.
Gedurende de eerste twee fasen is er sprake van een eerder strikte nabijheid. In de loop van de derde fase evolueert dit naar een nabijheid op afstand, waarbij de begeleiding niet steeds aanwezig moet zijn in dezelfde ruimte, maar enkel wanneer de cliƫnt hier behoefte aan heeft.
Biografie van Anton Doen Hollandse Meesters.
Naast zijn wetenschappelijke werk, zijn publicaties en zijn essentiele cursussen kom je de diagnosen en bijbehorende adviezen en de naam Anton Dosen tegen in talrijke clientendossiers. Blijkbaar is de liefde voor mensen in de praktijk een nog steeds voortdurende drijfveer.
Prijs prof. dr. Anton Doen W.I.V. vzw.
Daarnaast bezorgt u nog volgende info: naam van de organisatie, afdeling of project, volledig adres en algemeen telefoonnummer, contactpersoon met emailadres en telefoonnummer bij wie eventueel extra informatie kan ingewonnen worden, bijkomende relevante informatie. Over deze prijs voeren noch de initiatiefnemers, noch de juryleden mondelinge communicatie.
bol.com Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking, Anton Dosen.
Psychische" stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking 5e druk is een boek van Anton Dosen uitgegeven bij Gorcum B.V, Koninklijke van. Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij mensen zonder beperking, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan.

Contacteer ons